Discography Francesco Giunta

La discografia di Francesco Giunta è costituita da un album e un lavoro audio/video, pubblicati tra il 2012 e il 2012

Era nicu però mi ricordu


Cd, 2012
1) U panaru fori usu 2) Iu c’àiu a tia (quannu nascisti tu!) 3) Rosa 4) Suli chi spacchi 5) Ê tempi chê tazzi 6) Iu c’àiu a tia (lu suli s’affruntò…) 7) Li varchi a mari 8) Li me jorna 9) Terra senza poesia 10) Quannu è guerra 11) Fumu di castagni caliati 12) Tra àrbuli e pitruna